En på flere måder usædvanlig aftale er landet mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. Det har været en helt ny måde at gå til forhandlingerne på, siger formand for 3F’s offentlige gruppe, Lydia Callesen.

Med det regionale forlig sikres de ansatte en reallønsfremgang på 2,19 procent, tidlig udmøntning af generelle lønstigninger på 4 procent og midler til de lavest lønnede.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi har landet et forlig med mere løn til vores lavest lønnede medlemmer, styrkede vilkår for vores tillidsrepræsentanter og bedre barselsvilkår, siger formand for 3F’s offentlige gruppe, Lydia Callesen.

– Ligesom i det kommunale forlig, har vi sikret vores tillidsrepræsentanter retten til at møde nyansatte i arbejdstiden. Det er med til at sikre en bedre opstart for den nyansatte på arbejdspladsen og tydeliggøre tillidsrepræsentantens rolle, siger Lydia Callesen.

Den økonomiske ramme for forliget er 8,8 procent. Dertil er der aftalt en ekstraordinær lønforhandling i 2025, der skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger med de privatansattes lønninger.

– Jeg er glad for, at vi også i det regionale forlig er nået til enighed om en frihedsopsparingskonto, hvor den enkelte har mulighed for opsparing af lønnet frihed til senere brug, siger Lydia Callesen.

En af 3F’s kæpheste er timelønsansatte og ansatte med meget få timer.

– Vi har kæmpet for at gøre op med regionernes brug af timelønsansatte og sikret, at der nu kommer et større fokus på, at vores medlemmer, der er ansat på få timer, kommer op i tid og gerne på fuldtid, siger Lydia Callesen.  

Som en del af det usædvanlige i forliget, er flere af Forhandlingsfællesskabets krav til arbejdsgiverne, denne gang arbejdet ind i et fælles visionspapir.

– Vi har lavet et visionspapir, der er en nytænkning af de offentlige overenskomstforhandlinger. Det skal være med til at lægge en stærkere ramme for udviklingen af de regionale arbejdspladser, hvor vi har en række krav, som vi har fået med. Disse krav handler blandt andet om arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, uddannelse og flere på fuldtid, siger Lydia Callesen.