Imens Fredericia Kommunes byråd har valgt at fortsætte samarbejdet med Bech-Bruun, så vælger Danmarks andenstørste kommune, Aarhus at opsige samarbejdet. Årsagen er simpel: Advokatfirmaet Bech-Bruun har udvist en eklatant mangel på dømmekraft og medvirket til at påføre det danske samfund meget store tab ved at medvirke i udbytteskatte-skandalen, siger borgmesteren i Aarhus.

Aarhus Kommune har siden udbyttesagen mod advokatfirmaet Bech-Bruun blev rejst haft en skærpet opmærksomhed i forhold til virksomheden. Efter højesteretsdommen imod Bech-Bruun er det efter nøje overvejelse besluttet at opsige både kommunens rammeaftale med selskabet og en aftale om Aarhus Kommunes DPO-funktion.

Højesteret afsagde den 20. november 2023 dom i sagen anlagt af den danske stat (Skatteforvaltningen) mod advokatfirmaet Bech-Bruun i den såkaldte udbytteskattesag. Bech-Bruun blev i Højesteret dømt til at betale 400 mio. kr. til staten for i forbindelse med sin rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank, i 2014 at have handlet ansvarspådragende over for Skatteforvaltningen.

På den baggrund har Aarhus Kommune efter nøje overvejelse besluttet at opsige sine to aftaler med Bech-Bruun; En aftale om Aarhus Kommunens DPO-funktion og kommunens rammeaftale med virksomheden, så selskabet ikke får nye opgaver med udgangspunkt i den.

– Med beslutningen vil vi gerne sende et meget klart signal om, vi tager afstand fra den rådgivning firmaet i den pågældende sag har ydet. Advokatfirmaet Bech-Bruun har udvist en eklatant mangel på dømmekraft og medvirket til at påføre det danske samfund meget store tab ved at medvirke i udbytteskatte-skandalen. Opsigelsen er samtidigt et generelt signal til vores rådgivere og samarbejdspartnere, om hvilke forventninger vi har til vores forretningsforbindelser, siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

Borgmester Steen Wrist. Foto: AVISEN

I Fredericia kører man videre med Bech-Bruun. Det bekræfter borgmester Steen Wrist:

– Der er ikke kommet nye oplysninger som ændrer på den orienteringssag vi fik i Økonomi og Erhvervsudvalget tilbage i december, oplyser borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist (S).

Fakta

Aarhus Kommune har i 2020 indgået en rammeaftale med Bech-Bruun om levering af advokatydelser. Desuden har kommunen i 2022 indgået aftale med Bech-Bruun om levering af lovpligtig DPO-service.

Aarhus Kommune har ikke juridisk mulighed for at ophæve aftalerne med Bech-Bruun uden varsel, da Bech-Bruun ikke har misligholdt aftalerne, men kommunen kan opsige rammeaftalen med Bech-Bruun med tre måneders varsel til den første i en måned. Dvs. aftalen kan opsiges, så samarbejdet ophører pr. 30. april 2024.

Bech-Bruun kan dog færdiggøre allerede igangsatte opgaver i henhold til rammeaftalen og kan tildeles nye opgaver frem til 30. april 2024.

Aarhus Kommune kan ligeledes opsige aftalen om levering af DPO-service med minimum tre måneders forudgående skriftligt varsel til den første i en måned.