Da der blev afholdt nytårskur af Fredericia Kommune og Business Fredericia, fortalte erhvervsorganisationens formand, Bent Jensen, om udviklingen af den grønne omstilling i Fredericia, der ifølge formanden er ved at blive transformeret til Danmarks grønne energicentrum.

Til at starte med kunne Bent Jensen konstatere, at Business Fredericia nu er oppe på 830 medlemmer og fortsætter med at vokse som erhvervsorganisation, og efterfølgende kom han ind på et af nøgletemaerne for Fredericias udvikling. Et tema, der stemmer overens med den vision Fredericia Byråd vedtog, og noget som Business Fredericia arbejder aktivt med: Den grønne omstilling.

– I en verden, der udvikler sig med lynets hast, er det afgørende, at vi ikke kun følger med, men tager teten. Vi skal have skabt nye stier for vores fortsatte rejse, og det er faktisk netop det vi gør i disse dage. Vi er ikke bare tilskuere i en hurtig omskiftelig verden, vi er med til at skabe og forme fremtidens indsats. Den beslutning traf vi ved at transformere Fredericia til Danmarks grønne energicentrum, og det er et lysende eksempel. Vi forpligter os ikke kun til grøn omstilling, vi agerer proaktivt for at den vision skal blive en realitet, og det er en ambitiøs målsætning. Vi skal stå i spidsen for en bæredygtig fremtid, ikke kun for vores by, men for hele landet. Ja, jeg tør godt tilføje for verden omkring os. I 2023 har vi set de første tegn på det, og der er rigtig mange gode nyheder inden for den grønne omstilling i Centerdanmark. Der har været fuld fokus på nye energiformer med Power-to-X, sagde Bent Jensen fra talerstolen i Eksercerhuset.

Et skridt, der er i gang, som er vigtigt for Business Fredericia, er at dækningsafgiften er ved at blive udfaset.

– Vi har siden stiftelsen af Business Fredericia sat store ambitioner. Det vil vi blive ved med, og vi kan glæde os over, at rigtig mange mål er nået. Jeg nævnte det sidste år, og jeg nævner det gerne igen. Afskaffelsen af dækningsafgiften. Den har været en sten i skoen for erhvervslivet, og dens fjernelse er et stærkt bevis på, at vi ved en vedholdende indsats har fået afskaffet den. Det er sket via et værdifuldt samarbejde med Fredericia Byråd, forklarede Bent Jensen.

En midtbystrategi skal eksekveres i 2024. Det betyder, at fremtidens bymidte i Fredericia skal op at vende, og hvad der skal ske. Det skal byrådet beslutte, og det knyttede Jensen også ord på.

– Politikerne har igangsat en ny midtbystrategi, og den skal udstikke rammerne og mulighederne for, hvordan vi sikrer, at Fredericia forbliver en god og attraktiv handelsby, og samtidig opnår en byfortælling, så vores midtby opleves levende, inkluderende og dynamisk. Dette initiativ er afgørende for byens borgere og byens erhvervsliv, sagde Bent Jensen.

Formanden glædede sig over, hvordan det går på sports- og kultursiden i Fredericia Kommune.

– Jeg glæder mig over, at byens to store sportsklubber virkelig sætter os på landkortet. Vi er begge med omkring nogle medaljer, og i forsommeren sidste år lykkedes det Fredericia Håndboldklub at vinde en medalje for første gang i 43 år. Det er jeg rigtig glad for, og jeg er også glad for, at Fredericia Musicalteater drømmer stort på Fredericias vegne, sagde Bent Jensen.