Udbytteskandalen og den efterfølgende dom i Højesteret har fået flere kommuner til at efterse samarbejde med advokatselskabet Bech-Bruun. Men i Fredericia Kommune fortsætter man samarbejdet.

Bech-Bruun fik i november 2023 en dom ved Højesteret, i en sag anlagt sf SKAT. Sagen drejede sig om BechBruuns rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank, som har tilstået at have medvirket til svindel med refusion af udbytteskat. Sagen handlede om, hvorvidt Bech-Bruun var erstatningsansvarlige for det tab, som SKAT led som følge af at have refunderet udbytteskat, som modtagerne ikke var berettiget til.

Højesteret afgjorde, at Bech-Bruun skal betale 400 millioner kroner i erstatning til den danske stat. Advokatfirmaet har mange danske kommuner som kunder, og ifølge Advokatwatch overvejer flere nu, hvad der skal ske med den aftale, som de har med Bech-Bruun. Blandt andet overvejer Roskilde Kommune at komme ud af aftalen med Bech-Bruun, men sådan står det ikke til i Fredericia.

Den 11. december 2023 var sagen oppe på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dengang kom forvaltningen med en orientering om sagen, hvor Bech-Bruun havde givet en redegørelse til Fredericia Kommune omkring forholdet i forbindelse med dommen, og så har de sendt deres såkaldte self-cleaning dokument til Fredericia Kommune. I forbindelse med sagsfremstillingen skrev forvaltningen i Fredericia Kommune:

– I forlængelse af den redegørelse, som Bech-Bruun har fremsendt, samt det medsendte self-cleaning dokument, har forvaltningen ingen faglige, økonomiske eller øvrige betænkeligheder ved samarbejdet med Bech-Bruun. Det er vurderingen, at en aftale med et nyt advokatkontor ikke vil kunne indgås på et lige så økonomisk fordelagtigt grundlag, som vi har i dag.

Aftalen, som Fredericia Kommune har med Bech-Bruun er ikke tidsbegrænset. Fredericia Kommune oplyser til AVISEN, at der er en opsigelsesvarsel, som kommunen kan benytte sig af.

– Vi skal have kigget på, hvad vores muligheder er, og om det giver mening at opsige aftalen, siger De Konservatives gruppeformand, Tommy Rachlitz Nielsen og fortsætter:

– Vi riskerer at sidde med et eller andet “far away” advokatfirma i København. Vi skal på en måde sikre os , at hvis vi udbyder det, at vi finder nogen, der er ordentlige og etiske korrekte, og som forstår, hvordan tingene køres i Jylland. Det er vigtigt med lokalforankring, og det kunne være, at vi skal se om Bech-Bruun skal se på alle opgaverne, eller om vi skal uddelegere noget til lokale virksomheder, ligesom det er tilfældet med håndværksopgaver, siger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Susanne Eilersen, hæfter sig ved, at kommunen ikke har noget at udsætte på deres samarbejde med Bech-Bruun.

– Vi har fået at vide, at dem, der har med udbyttesagen at gøre, ikke har haft noget med os at gøre. Så kan man etisk kigge på det, men der er desværre ikke så mange advokatfirmaer, der reviderer så store ting som en kommune. Vi kigger på den økonomiske ansvarlighed, og det vil vi følge nøje, også på et senere møde, men for nuværende har vi fået en tilbagemelding, som vi har taget til efterretning, siger Susanne Eilersen.

Hvor går din grænse i forhold til moral og etik?

– Bech-Bruun er et stort firma, og dem vi arbejder med i forhold til Fredericia Kommune har vi ikke noget at udsætte på, når det kommer til etik og moral. Det er det samme med Danske Bank. Etik og moral har vist i nogen tilfælde, at det er langt ude, og jeg håber med den retssag, som Bech-Bruun har været i, gør at de strammer op på deres kodeks i hele koncernen og så følger vi det løbende. Det er klart, jeg ikke kan stå inde for, at et selskab hjælper folk til at lænse statskassen, siger Eilersen.

Venstres politiske ordfører, Peder Tind, har ikke noget at udsætte på Bech-Bruun, og vil derfor fortsætte samarbejdet med dem.

 -Jeg er tilfreds med det forvaltningen fremlagde for os på Økonomiudvalgsmødet. Det har ikke givet anledning til, at vi vil ud af aftalen, siger Tind.

Peder Tind mener, at Bech-Bruun har lært af sagen og at Fredericia Kommune derfor godt kan samarbejde med dem.

– Man skal opføre sig ordentligt og overholde loven, og man skal lære af de fejl, som man begår, men det er midt indtryk, at Bech-Bruun har taget affære efter sagen. Det skal have konsekvenser, hvis der er foregået uregelmæssigheder, og det har det også haft i tilfældet med Bech-Bruun, og det reagerede vi på ved at drøfte det i Økonomiudvalget, siger Peder Tind.

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Larsen, påpeger at Bech-Bruun har ændret kodeks så lignende sager ikke kommer til at ske igen.

– Det er ikke en god sag for Bech-Bruun, men de implicerede arbejder ikke for dem mere, og Bech-Bruun har ændret på deres forretningsgang så det ikke sker igen. Et andet aspekt er, at det er svært at finde et advokatfirma, som kan påtage sig den opgave Bech-Bruun har, og så til den samme pris. Jeg negligerer ikke, hvad der er sket, men man skal huske, at Bech-Bruun er et stort firma, og at de pågældende personer ikke er der mere, siger Larsen.

I forhold til, hvor grænsen går i moral og etik, siger Larsen:

– Det kommer an på den enkelte sag, men det vigtigste her for os er, at vi får en god rådgivning, og det får vi synes jeg. Hvis vi skal skifte advokatfirma bliver det dyrere, og jeg synes, at vi har brugt nok penge på advokater i de seneste par år, forklarer Søren Larsen.

Bech-Bruun selv skriver i deres redegørelse til Fredericia Kommune, at de tager dommen meget alvorligt.

– Skatteforvaltningen blev snydt i 2014. Det blev vores medarbejder også. Højesteret har fundet, at vores medarbejder begik en fejl i 2014 – en sådan fejl vil ikke kunne ske i Bech Bruun i dag. Vores medarbejder vidste ikke, at banken ville begå bedrageri, og det siger dommen i Højesteret heller ikke. Advokaten, der havde ansvaret for rådgivningen, forlod Bech-Bruun i 2015, skriver Bech-Bruun blandt andet.

Læs hele Bech-Bruuns skrivelse til Fredericia Kommune ved at klikke her.