Efter en længere periode med uro omkring driften af Kobbelgården i 2023-2024, må afdelingslederen nu forlade sin stilling. Der skal nu ansættes en ny leder.

Afdelingsleder Anne Tolstrup Rasmussen er stoppet på bostedet, Kobbelgården i Fredericia efter gensidig aftale.

Tidligere har der været udstedt påbud til bostedet Kobbelgården, og der har været kontinuerligt fokus på stedets problemer. Problemerne har omhandlet både kvaliteten og trygheden ved at have pårørende boende på Kobbelgården. Sune Nørgaard (O) har tidligere udtrykt stor kritik af stedet og haft kontakt med mange personer omkring det. Han er tilfreds med, at den øverste ledelse nu er fjernet, men mener, at prisen har været for høj.

– Jeg er ked af det på både borgernes og de pårørendes vegne. Men også på vegne af de ansatte, der hver dag går på arbejde for at udføre en vigtig samfundsopgave. Det er simpelthen ikke godt nok, at man først reagerer efter et dødsfald og væsentlige helbredsforringelser. Der er ingen tvivl om, at de mennesker, som har henvendt sig til mig, har gjort det rigtige, og det skal de have stor tak for, siger Nørgaard.

På trods af den seneste udvikling vil han fortsat rejse spørgsmålet, herunder kræve, at der udarbejdes en undersøgelse af Kobbelgården vedrørende økonomistyring, medicinhåndtering, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.

– Træerne i Fredericia vokser ikke ind i himlen. Der tegner sig et mønster af, at når medierne bider fast i en historie, så bliver forvaltningen tvunget til handling. Og når røgen har lagt sig, er det tilbage til business as usual, konkluderer Sune Nørgaard.