Royal Run i Fredericia har været en stor succes med imponerende deltagertal og en fantastisk folkestemning. Teleselskabet 3 har opgjort, at i den mest besøgte time var der hele 21.778 besøgende til stede. Denne milepæl blev fejret og kommenteret af både Peder Tind (V), Kultur- og Idrætsudvalgsformand, og Keld Vestergaard, projektchef ved Fredericia Kommune.

Peder Tind er begejstret over Royal Runs succes og den enorme tilslutning fra både deltagere og tilskuere. Han udtrykker sin glæde over dagens forløb og det imponerende deltagerantal:

– Det var en fantastisk dag, og der var en utrolig stemning og man kunne tydeligt mærke, at der var en folkefest og der var lutter glade mennesker alle steder, og så kan man sige, at tallet 22.000 er mange mennesker på samme tid i indre by. Det tror jeg er historisk. Mon ikke, at der har været nogen flere mennesker hele dagen end de 22.000. Det her er målt over én time, og det er også rigtig flot. Vi har armene over hovedet og har været imponeret over selve Royal Run, hele afviklingen og folkestemningen der, siger Tind.

Han bemærker også, at mange deltagere måske tager hjem efter at have gennemført one mile, hvilket kan forklare det konstante flow af mennesker hele dagen:

– Nogen vælger måske at tage hjem efter one mile, og er ikke der om eftermiddagen, fordi det er en lang dag for familien, der har gået en one mile. Der er et stærkt flow hele dagen, tror jeg. Den har målt 22.000 maksimalt på samme tid, men jeg tror der har været lind strøm, så vi er i hvert fald på den anden side af 30.000 besøgende, og det er historisk og flot for Fredericia, forklarer Tind.

På spørgsmålet om Royal Run giver Peder Tind mere blod på tanden som politiker, svarer han:

– Det har det hele tiden gjort. Jeg er sikker på, at det bliver en succes, og det er derfor jeg går efter det, da vi taler om det for første gang. Det smukke vejr er over al forventning, og jeg ved godt, at Fredericia kan alt det, vi viste, og det giver blod på tanden for mere. Det brander Fredericia. Ser man tv-billederne, er det virkelig smukke billeder, og nu ved alle, hvad Østerstrand er, og mon ikke det brander Fredericia? Det fortsætter jeg med at ville, siger Peder Tind.

30-35.000 besøgte Fredericia

Keld Vestergaard, projektchef ved Fredericia Kommune, deler sin indsigt i betydningen af de registrerede tal og den positive oplevelse af det gode flow af mennesker gennem hele arrangementet. Han beskriver, hvordan byen håndterede den store mængde besøgende og hvordan tallene afspejler en vellykket afvikling af Royal Run:

– Tallene er et udtryk for hvor mange der har været på de forskellige tidspunkter, og da var der omkring 22.000, så jeg tænker det er et udtryk for, at jeg kan konstatere der har været et godt flow. Byen har rummet ca. 22.000 i timen på den gode måde. Det er ikke udtryk over hvor mange der har været hele dagen, siger Vestergaard.

Han uddyber detaljeret, hvordan både gæster og løbere bevægede sig gennem dagen, og hvordan dette påvirkede de samlede deltagertal og oplevelsen af arrangementet:

– Der har været gæster til den royale del, og så har der været nogen der set løbere, der er kommet og gået, og så er der kommet nye løbere der skulle starte klokken 14.00 til den store distance, femkilometeren, så vores tro er at vi har været 30 – 35.000. Det vurderer vi ud fra kendskaber vi har til events og Royal Run. 13.500 løber og så følger der 1,3 gæster pr. deltager med, siger Keld Vestergaard.

Vestergaard understreger grundigt de omfattende forberedelser, der blev gjort for at imødekomme det store antal deltagere og tilskuere, og hvordan disse forberedelser sikrede en gnidningsfri gennemførelse af arrangementet:

– Vi har forberedt eventet til ca. 30.000, og taget højde for der kom det antal, så på den mening giver spidsbelastningen på 22.000 i timen mening. Oplevelsen af det trafikale var fint og løbet fungerede godt, og deltagerne kunne komme fint frem og til, og alle rammerne fungerede dermed godt, fortæller Vestergaard.

Han konkluderer med en dybdegående betragtning om byens kapacitet til at håndtere store arrangementer og potentialet for at tiltrække og afvikle lignende store begivenheder i fremtiden:

– Det er en god case for os, og det en fortælling om, at vi som by kan håndtere de her 30 – 35.000 på en hel dag og det er det jeg tager med. Havde det været en koncert på to timer havde det været en anden logistik, men vi var forberedt til 35.000 på én hel dag, så tallet giver mening. Det gode havde været, hvis vi kunne se det samlede antal på selve dagen, da vi kan bruge det fremadrettet til events, slutter Keld Vestergaard.