Børn og unge i både bredde- og eliteidrætten er motiverede af at udvikle sig og være en del af gode fællesskaber. Omvendt er for meget fokus på resultater demotiverende. For at skabe mere motiverende trænermiljøer er DIF på vej med en træneruddannelse og et trænerløfte, der skal tages af 80.000 trænere inden 2027.

Danske børn er blandt de mest idrætsaktive i verden. Faktisk er næsten 9 ud af 10 af de mindre børn aktive i en idrætsforening. Det tal ændrer sig dog op gennem ungdomsårene, hvor konkurrencen fra skole, fester og andre aktiviteter stiger.

For at motivere flere til at fortsætte har Københavns Universitet og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og fem forbund undersøgt, hvad der motiverer de unge til at gå til idræt. Svarene fra flere end 7.000 børn og unge mellem 12 og 20 år er meget klare:

– Vores børn og unge vil have legen, udviklingen og de gode fællesskaber i fokus i idrætsforeningerne. Og det er præcis de samme ønsker, uanset om man dyrker bredde- eller eliteidræt. Samtidig ser vi et klart ønske fra de unge om at blive involveret og få medbestemmelse på deres idræt. Den viden skal vi nu have ud til vores børne- og ungetrænere, så vi kan motivere endnu flere til at fortsætte i idrætten uanset niveau, siger Frans Hammer, der er næstformand i DIF.

Løft af 80.000 trænere
DIF arbejder med støtte fra A.P. Møller Fonden i ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ på at skabe bedre rammer for de 800.000 medlemmer i børne- og ungeidrætten med fokus på leg og bevægelsesglæde.

Som led i den indsats er man i gang med at udvikle et trænerløfte, som 80.000 børne- og ungetrænere skal igennem inden 2027. I GymDanmark har man allerede haft 650 trænere igennem med stor succes:

– Der er rigtig positive tilbagemeldinger fra både foreninger og trænere. Vi gør meget for, at trænerløftet skal blive en helt integreret del af hverdagen. Vi har derfor indarbejdet det i et såkaldt ’stjerneløb’ i foreningerne i forbindelse med foreningernes trænermøde ved opstart i august. Og så er trænerløftet implementeret i vores træneruddannelse og bruges også i onboarding af landstrænere og forbundsundervisere, siger Ditte Okholm-Naut, der er direktør i GymDanmark.

I DIF håber man, at de gode resultater giver andre forbund lyst til at følge efter:

– Som Danmarks største børne- og ungeorganisation har vi et ansvar for at bidrage til, at endnu flere børn og unge får en god oplevelse i idrætsforeningerne uanset niveau og baggrund. Derfor er det helt oplagt at give vores mange frivillige børnetrænere de bedste forudsætninger for at skabe gode rammer, siger Frans Hammer.

Målet i ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ er at få 100.000 flere børn under 18 i idrætsforeningerne inden 2033.