Antallet af unge uden job og uddannelse i Fredericia er for højt, med lidt under 400 unge i denne situation. Ifølge Kirsten Hassing Nielsen (C), medlem af beskæftigelses- og sundhedsudvalget i Fredericia, er det nødvendigt at intensivere indsatsen for at hjælpe disse unge på rette spor.

For at adressere den stigende udfordring med unge uden job og uddannelse i Fredericia har Kirsten Hassing Nielsen udtalt en stærk forpligtelse til at intensivere indsatsen. Med en bekymrende høj andel af unge uden beskæftigelse eller uddannelse er det afgørende at styrke de eksisterende initiativer og sikre en bedre fremtid for de unge i kommunen.

– Vi skal gøre alt hvad vi kan for at reducere antallet af unge, der går uden job og uddannelse i Fredericia, da tallet er for højt. Vi har lidt under 400, som jeg er blevet oplyst om. Det er en indsats, der varetages af ungeenheden, som vi etablerede for nogle år siden, og det følger jeg rigtig tæt med, hvordan enheden lykkes. Pointen var at samle indsatsen så vi kan nedbringe antallet af unge, der går uden noget og jeg ved man er på vej, men jeg synes, at der er et behov for at have fokus på at lykkes lidt bedre, særligt i forhold til virksomhedspraktikken, hvor jeg er opmærksom, siger Kirsten Hassing.

Kirsten Hassing Nielsen understreger vigtigheden af at få flere unge ud i virksomheder, hvor de kan få praktisk erfaring. Dette er afgørende, da det er problematisk for den enkelte unge ikke at være i beskæftigelse eller uddannelse, især i en tid med stigende fokus på unges mistrivsel.

– Vi vil have flere unge ud i virksomheder, hvor de får prøvet noget af. Det er problematisk for den enkelte unge, der ikke er i noget, og ikke er på vej i job eller i uddannelse, samtidig med vi har en dagsorden med unges mistrivsel. Man kan fristes til at tro, at det har en sammenhæng. Jeg tror det er et godt sted at have fokus på, at de unge er i noget aktivt, forklarer Hassing.

Det kan påvirkes politisk

Hun fremhæver behovet for klare mål og rammer for indsatsen, som allerede er blevet etableret gennem ungeenheden. Hun understreger vigtigheden af løbende evaluering og tæt samarbejde med erhvervslivet, skolerne og uddannelsesinstitutionerne for at sikre, at ingen unge falder mellem to stole.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Vi kan påvirke det ved at sige, at vi har nogle mål for, hvad vi vil og etablere rammer for arbejdet, og det er også det, man har gjort med organiseringen ved ungeenheden. Vi skal løbende evaluere, om det er det rette, og et greb er også samarbejde med erhvervslivet, og det tror jeg meget på, vi skal mere af, og så samarbejde med skolerne og uddannelsesinstitutionerne, da det ikke er en kommune-, jobcenter- eller ungeenheden-opgave. Det er vigtigt at koordinere, så de unge ikke tabes eller falder ned mellem to stole. Politisk skal vi sætte klare mål for, hvad vi vil med det samarbejde og udvikle, siger Kirsten Hassing.

Slutteligt peger Hassing på de mange gode tiltag, der allerede er i gang, men understreger behovet for at intensivere indsatsen for at sikre, at unge ikke går for længe uden beskæftigelse eller uddannelse. Hun fremhæver vigtigheden af en tidlig indsats for at forhindre, at unge med eksisterende udfordringer får forværret deres situation.

– Der er gang i rigtig mange gode tiltag, og det er dem, vi skal kigge mod, fordi vi skal gøre mere af det rigtige for at styrke indsatsen over for de unge. Der er mange, som får lov at gå for længe uden at komme i noget. Risikoen er også stor for, at der er ting, som bliver sværere, og der kan opstå flere problemer for den enkelte, hvis man går i lang tid, og derfor skal vi sætte hurtigt ind. Jeg vil rigtig gerne forebygge det med en tidlig indsats for at undgå, at de unge kommer til at gå ledige i lang tid, fordi hvis de har udfordringer i forvejen, kan de forværres, og det er vigtigt, at vi ikke kommer der til, slutter Kirsten Hassing Nielsen.