En forpagtningsaftale blev det ikke til, men Fredericia Kommune har indgået en midlertidig samarbejdsaftale med beboerforeningen om Cafe Strandparken.

Fredericia Kommune har forsøgt at indgå en forpagtningsaftale på Cafe Strandparken. Selvom der var flere interesserede, lykkedes det ikke.

Derfor har Fredericia Kommune og Skærbæk Beboerforening indgået en samarbejdsaftale omkring brugen af Strandparken frem til 1. november.

”Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke er lykkes at indgå en forpagtningsaftale for Strandparken. Men jeg er utrolig glad for at kunne fortsætte et godt samarbejde med beboerne i området om Strandparken. Jeg ser frem til, at der igen vil komme aktiviteter og liv omkring Strandparken, også set i lyset af de gode aktiviteter, der foregår i Naturpark Lillebælt-regi”, siger formanden for Teknisk Udvalg, John Nyborg.

Formålet med samarbejdsaftalen er, at beboerforeningen får mulighed for at bruge Strandparken og det tilhørende stuehus mod, at de skaber offentlige aktiviteter i området ved Strandparken og i tilknytning til Blå Flag-stranden, mens Fredericia Kommune omvendt har behov for tid til at finde gode løsninger for bygningerne i Skærbæk.

Beboerforeningen vil involvere forskellige aktivitetsudvalg i byen i opgaven og gøre deres bedste for at lykkes med dette. De har allerede planlagt en jazz-festival lørdag den 17. august 2024, og her vil Skærbæk Amatørteater også opføre deres årlige revy.

”Vi er rigtig glade for at få denne mulighed, så de flot renoverede bygninger i Strandparken kommer i brug til gavn og glæde for både lokalområdet og gæster udefra”, siger Aksel Gruelund Sørensen, formand i Skærbæk Beboerforening.