Region Syddanmark og Mødrehjælpen indgår ny partnerskabsaftale, så flere sårbare familier kan få vigtig støtte og rådgivning i et svært, nyt familieliv. Parterne har allerede gode erfaringer med at samarbejde og har startet knap 500 forløb op siden 2022.

Det er hårdt for de fleste at blive forældre og stå over for nye udfordringer, men for nogle kræver det særlig, ekstra støtte. Det kan f.eks. være gravide kvinder, der er ramt af depression, diabetes, eller som tidligere har mistet et barn.

Region Syddanmark og Mødrehjælpen har netop underskrevet en ny partnerskabsaftale, der skal sikre rådgivning og specialiseret støtte til sårbare familier fra 1. september 2024 og foreløbigt frem til 2032. Et tilbud, der primært er målrettet syddanske gravide og familier, der er udfordret af fysiske eller psykiske sygdomme, eller som står med økonomiske, familiære og sociale udfordringer.

Et nytænkende samarbejde på tværs

Region Syddanmark og Mødrehjælpen indgik den første partnerskabsaftale tilbage i 2022, men da den nuværende aftale udløber til august, har opgaven været sendt i udbud.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) glæder sig over, at samarbejdet med Mødrehjælpen kan fortsætte og fremhæver det som et godt eksempel på, hvordan sundhedsvæsen og civilsamfund kan løfte hinanden:

– Det er et forbilledligt eksempel på, hvordan en privat, social organisation og et offentligt sundhedsvæsen kan gå sammen om at hjælpe udsatte familier, når de har allermest brug for det. Mødrehjælpen har opbygget en enorm erfaring og ekspertise på området over mange år, og vores fødesteder har været meget tilfredse med samarbejdet. Sammen sikrer vi, at vi griber familierne i tide – både på den sociale og sundhedsfaglige bane.

Den nye aftale vækker også stor glæde hos Ninna Thomsen, direktør for Mødrehjælpen:

– Vi vil gerne anerkende Region Syddanmark for modet til at nytænke, hvordan vi løser opgaver på tværs af sektorer. Det skaber stor værdi for rigtig mange gravide og børnefamilier i sårbare situationer, når vi arbejder sammen på tværs. Vi ser meget frem at fortsætte vores stærke partnerskab og sammen mindske den sociale ulighed i sundhed, siger hun.

Konkret betyder aftalen, at familierne bl.a. kan få rådgivning hos socialrådgivere eller deltage i gruppeforløb, der kan støtte dem under graviditeten, forberede dem på fødslen og opstarten på familielivet.

Som noget nyt vil den nye aftale give bedre mulighed for at lave rådgivning tættere på de sårbare familiers bopæl og mulighed for telefoniske og virtuelle rådgivningsforløb.

Hundredvis af familier har allerede fået hjælp

Region Syddanmark og Mødrehjælpen bygger videre på gode erfaringer med at samarbejde fra den tidligere partnerskabsaftale. I alt blev der startet 496 rådgivningsforløb fra september 2022 til maj 2024. Familierne har primært fået hjælp til bekymringer om graviditet, fødsel, barsel, økonomi og udfordringer i forhold til netværk og parforhold.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), glæder sig over, at den nye aftale sikrer en mere langsigtet indsats flere år frem:

– Vi har set, hvordan samarbejdet har gjort en helt afgørende forskel for hundredvis af kommende familier. Det har været med til at skabe mere trygge rammer og et mere stabilt fundament i en usikker tid med store omvæltninger. Nu kan vi tilbyde endnu flere familier den mulighed de næste mange år.

Det vil være muligt for parterne forlænge kontrakten op til to gange, hver gang med op til 12 måneder.

Faktaboks

– Opgaven med sårbare familier har været i udbud, hvor to aktører bød på at indgå partnerskabsaftalen med regionen. Mødrehjælpen vandt udbuddet.

– Den nye partnerskabsaftale træder i kraft d. 1. september 2024 og løber frem til august 2032.

– Indsatsen består af tre dele:

  • Individuelle rådgivningsforløb
  • Gruppeforløb
  • Tilbud om støtte via eksisterende tilbud i civilsamfundet

– Familierne kan selv henvende sig telefonisk eller i den åbne rådgivning eller få tilbuddet via en jordemoder.

– Aftalen koster ca. 2,5 mio. kr. om året og er et supplement til regionens fødeplan.