1000 fynboer vil de kommende år blive inviteret med i et pilotstudie, som skal undersøge, om screening for lungekræft på sigt kan være med til at redde liv.

Sundhedsstyrelsen har inviteret de fem danske regioner til at ansøge om at gennemføre et pilotstudie vedrørende screening for lungekræft. Nu har Sundhedsstyrelsen vurderet, at studiet skal gennemføres på Odense Universitetshospital.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen glæder sig over, at valget er faldet på Region Syddanmark:

– Jeg er både glad for og stolt over, at Odense Universitetshospital nu skal i gang med pilotstudiet. Potentielt kan det komme til at redde tusindvis af liv, hvis vi på landsplan bliver bedre til at opdage lungekræft tidligere. Jeg glæder mig til at følge studiet og til at se resultaterne af det.

Jo før lungekræft opdages, jo bedre

Lungekræft er den kræftform, som har laveste overlevelse, og hvert år dør cirka 3.700 danskere af sygdommen. De seneste år er chancerne for overlevelse steget, men ofte opdages kræften sent, så den har spredt sig og er vanskelig at behandle.

Ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling J Christian Borbjerg Laursen mener, at OUH er godt rustet til opgaven:

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Lungekræft er den største kræftdræber i Danmark, og i udlandet er man godt på vej med at få implementeret screeningsprogrammer for lungekræft. Nu får vi det endelig testet i Danmark. Vi har på OUH gode traditioner for studier af udbyttet af screeninger. Vi har, sammen med Syddansk Universitet, udviklet et stærkt forsknings-setup og høj ekspertise inden for kunstig intelligens, og vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger og fagligheder, når vi udreder og behandler lungekræft. Og så udgør fynboerne et repræsentativt udsnit af landet, så vi sikrer, at pilottesten vil give et retvisende billede af det potentielle udbytte for alle danskerne.

1000 fynboere får invitation

I forbindelse med studiet, vil mindst 1000 fynske borgere i alderen 60-74 år, som er i særlig risiko for at udvikle lungekræft, blive tilbudt CT-scanning én gang om året i de tre år, pilotstudiet varer. De første invitationer til at deltage i screeningsprogrammet forventes at lande i e-boks hos målgruppen i efteråret 2024.

De fynske borgere vil i første omgang blive bedt om at besvare en række spørgsmål om deres rygevaner og helbred, hvorefter borgere i risiko for at udvikle lungekræft vil blive inviteret til scanning på enten Odense eller Svendborg Sygehus i slutningen af 2024. Borgerne vil samtidig blive tilbudt en lungefunktionsundersøgelse, der kan måle, om deres lungefunktion er normal eller nedsat, ligesom de borgere, der ryger, vil blive tilbudt et rygestopkursus.