https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Regeringen har taget et nyt skridt i retning af at reformere ældreplejen i Danmark. Et stort anlagt møde er sat til at finde sted den 30. januar 2024, fra kl. 10.30 til 15.45 i Messe C, Fredericia, hvor regeringen vil præsentere sit længe ventede udspil til en ny ældrereform.

Statsminister Mette Frederiksen, i samarbejde med vicestatsminister Troels Lund Poulsen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og ældreminister Mette Kierkgaard, har inviteret en bred vifte af relevante parter til at deltage i dette vigtige møde. Blandt deltagerne forventes ældre, pårørende, ledere og medarbejdere inden for ældreplejen, repræsentanter fra civilsamfundet, forskellige organisationer, politikere, og andre med ekspertise og erfaring inden for ældreområdet.

Formålet med stormødet er at samle input og synspunkter fra alle involverede parter og skabe en dialog om, hvordan ældreplejen i Danmark kan forbedres og moderniseres. Dette møde skal være en unik chance for at påvirke fremtidens ældrepolitik og sikre, at reformen adresserer de reelle behov og udfordringer, som ældre borgere står overfor, står der i oplægget.

Regeringens initiativ til at afholde et stormøde om ældrereformen sker med et ønske om at inddrage en bred skare af interessenter i processen.

Den kommende ældrereform er afgørende for fremtidens ældrepleje i Danmark. Med stormødet i Fredericia tager regeringen et politisk skridt mod at realisere en mere effektiv, menneskecentreret og bæredygtig ældrepleje, der kan møde de stigende udfordringer og behov i et aldrende samfund. Stormødet forventes at blive en katalysator for forandring og innovation inden for ældreplejen i Danmark.