For at sikre et fortsat psykiatrisk behandlingstilbud i Svendborg har regionsrådet besluttet organisatorisk og ledelsesmæssigt at sammenlægge de to psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg og dermed sikre en bedre ramme til håndtering af overlægebemandingen.

Det har længe været kendt, at Psykiatrisk Afdeling i Svendborg har så skrøbelig en overlægebemanding, at sengeafsnittene er i fare for at måtte lukke. Derfor besluttede regionsrådet i Region Syddanmark 18. marts 2024, at afdelingen organisatorisk og ledelsesmæssigt skal lægges sammen med voksenpsykiatrisk afdeling i Odense pr. 1. maj 2024.

Mette Bossen Linnet (V), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, er glad for, at der er opbakning fra regionsrådet til at handle, så Psykiatrisygehuset har de bedste muligheder for at bevare behandlingstilbuddet i Svendborg:

– Vi har længe vidst, at der er behov for at lave nogle helt grundlæggende ændringer, hvis vi fortsat skal give patienterne god behandling i deres nærområde. Det er et markant og et svært skridt, vi tager, men det er også helt nødvendigt og et skridt, som vi vurderer vil skubbe udviklingen i Svendborg i den rigtige retning.

Psykiatrisygehuset har allerede igangsat en række initiativer, som skal intensivere den faglige udvikling, styrke samarbejdet og fremme rekrutteringen af speciallæger. Disse skal sammen med sammenlægningen være med til at forbedre vilkårene, skabe attraktive arbejdsmiljøer og forhåbentlig trække flere speciallæger til Syddanmark generelt og Svendborg specifikt. Med en organisatorisk sammenlægning og fælles ledelse bliver der mulighed for at anvende overlægekapacitet på tværs af de to matrikler, ligesom det vil give mere fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning og planlægning af lægernes arbejde, og dermed bliver afdelingen mindre sårbar.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) støtter den udvikling, som Psykiatrisygehuset er i gang med:

– Regionsrådet har et stort ønske om at sikre et fortsat psykiatrisk behandlingstilbud i høj kvalitet og med en patientsikkerhed i top. Men det kræver hjælp til afdelingen for at gøre den mere robust, hvilket det fremtidige fællesskab med afdelingen i Odense skal sikre. Sammenlægningen af de to afdelinger er uden tvivl den rigtige vej at gå i forhold til at gøre afdelingen i Svendborg mere robust til gavn for patienterne og for personalet.

Modellen med ledelse på tværs af afdelinger i Odense og Svendborg er ikke ny i Region Syddanmark men bruges også i det somatiske sygehus.

Psykiatrisygehusets relevante medarbejderudvalg, de berørte læger og deres tillidsrepræsentanter har været inddraget i planlægningen af sammenlægningen.

Et bredt flertal i regionsrådet stemte for forslaget om en fælles ledelse af de psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg. Enhedslistens to medlemmer stemte imod.