For at styrke vores konkurrenceevne, fremtidssikre virksomheden og sikre virksomhedens arbejdspladser flytter vi ordrepluk i distributionen fra Pandrup til vores terminal i Vejle.

Der er i dag over 40 ansatte i ordre-pluk i distributionen i Pandrup. Alle fuldtidsansatte vil blive tilbudt fortsat ansættelse i andre dele af virksomheden, hvis de ønsker det.

– Det er vores håb, at flest mulige medarbejdere vælger at blive i virksomheden enten i andre afdelinger i Pandrup eller på vores øvrige lokationer siger Lantmännen Schulstads administrerende direktør Pernille Bang-Löwgren.

Ordre-pluk i distributionen flytter med udgangen af februar 2024. Brød skal herefter butikspakkes og køres fra Vejle terminal.

– Det er nødvendigt at samle ordre-pluk på vores to terminaler i Avedøre og i Vejle for at sikre vores konkurrenceevne og fremtidssikre vores virksomhed. Vi flytter udelukkende ordrepluk, fordi der er store økonomiske og operationelle fordele ved at effektivisere og samle distributionen. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er og har været meget glade for vores dygtige medarbejdere i Pandrup distribution og kvaliteten af deres arbejde, tilføjer Pernille Bang-Löwgren.

Forhandlinger mellem medarbejderrepræsentanter og ledelsen med henblik på en for begge parter tilfredsstillende løsning er tilendebragt. Der er aftalt udvidet aftrædelses- og kompensationsordninger for de berørte medarbejdere.