Udbudsprocessen med at finde den nye ambulanceoperatør i Trekantområdet er nu nået så langt, at tre selskaber har ansøgt og er blevet prækvalificeret.

Fristen for ansøge om prækvalifikation var 18. marts 2024, hvor tre selskaber havde ansøgt om at blive præprækvalificeret. Selskaberne er Falck Danmark A/S, PreMed A/S og Premedic AB. Alle tre selskaber er blevet opfordret til at give deres bud på opgaven.

Udbudsprocessen fortsætter, og først efter sommerferien ligger det fast, hvem der vinder udbuddet og kommer til at køre ambulancerne i Trekantområdet.

Det selskab, som vinder udbuddet, skal være klar til at overtage ambulancedriften i Trekantområdet fra 1. september 2025.

Formand for Præhospitalsudvalget Bente Gertz (S) siger:

– Vi er glade for, at der er tre selskaber, der nu er prækvalificerede til at give tilbud på at køre ambulancerne i Trekantområdet. Der ligger en fast plan for den videre proces, hvor vi har mulighed at gå i dialog med dem. Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi med vores udbudsplan nok skal finde den bedste ambulanceoperatør til at løse opgaven.

Udbud med mulighed for dialog

Udbuddet er et såkaldt ’udbud med forhandling’. Det er en udbudsproces, hvor et begrænset antal tilbudsgivere bliver valgt ud til at kunne byde på opgaven. I tilbudsfasen afgiver de først et indledende tilbud, som kan danne grundlag for ét eller flere forhandlingsmøder med tilbudsgiverne.