Senior- og Socialudvalget i Fredericia Kommune mødtes tirsdag for at blive orienteret og efterfølgende debattere de alvorlige forhold på bostedet, Kobbelgården 3. I marts vil forvaltningen præsenterer udvalgsmedlemmerne for en handlingsplan. Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse tirsdag aften.

I dag var Kobbelgården på dagsorden, da udvalgsmedlemmerne fra Senior- og Socialudvalget mødtes. Mødet fandt sted efter kritik fra medarbejdere og pårørende, samt med baggrund i det skærpede påbud, som bostedet fik tilbage i december og den efterfølgende medieomtale.

Læs også Kobbelgården politianmeldt af pårørende

Søren Larsen. Arkivfoto.

Beretninger og tilsynets påbud har gjort indtryk på hele Senior- og Socialudvalget, der ifølge pressemeddelelsen fra Fredericia Kommune alle er bevidste om kommunens ansvar i sagen. Derfor har udvalget besluttet, at der hurtigst muligt skal rettes op på de kritisable forhold, som er beskrevet.

– Vi skal have igangsat en tilfredshedsundersøgelse, som skal være færdig til april, og så skal vi have gang i vores analyse af det specialiserede voksenområde hurtigst muligt. Jeg vil gerne have analysen klar hurtigst muligt, men det er også vigtigt, at kvaliteten er i orden, og vi forventer, at analysen er klar omkring sommerferien, siger udvalgsformand Søren Larsen (A).

En anden ting, som Senior- og Socialudvalget vil have under lup, er medarbejdernes kompetencer på Kobbelgården.

– Vi skal ind og kigge på hver enkelt medarbejder på Kobbelgården. Vi skal se deres uddannelsesmæssige baggrund, og hvad de har af kompetencer. Hvis det er nødvendigt, så skal vi se på efteruddannelse af personalet, så de er klædt bedre på til opgaven, forklarer Søren Larsen.

Med på mødet var koncernchef for Social- og Handicap, Henriette Korf Graversen. Hun havde fremlagt en status på, hvordan det står til på Kobbelgården.

– Det var vigtigt for os at få en orientering om, hvordan det ser ud på Kobbelgården. Henriette havde forberedt en grundig præsentation til udvalget, som nu har fået et indblik i stedet, siger Søren Larsen.

Får påbudet konsekvenser?

Susanne Eilersen (tv). Arkivfoto.

Susanne Eilersen (O) var blandt udvalgsmedlemmerne, der i dag deltog i et timelangt møde. Hun fortæller, at orientering og debat om Kobbelgården tog næsten 2,5 time. Udvalget er optaget af, at der kommer styr på bostedet, siger hun.

– Der kommer løbende til at ske tiltag, og der vil komme møder senere på ugen. Hvad det ender ud i, ved vi endnu ikke, siger Eilersen.

Kan episoderne på Kobbelgården få konsekvenser for ledelsen på stedet?

– Det er endnu for tidligt at sige, slår Susanne Eilersen fast.

Eilersen har fulgt med i sagerne, der har floreret i medierne i den seneste tid. Blandt andet med Christina Herss, der blev tjenestefri i fredags efter at have sagt sin mening om episoder på Kobbelgården.

– Det er uheldigt, at man ikke har brugt bekymringerne konstruktivt, og i stedet har prikket til en medarbejder, der har gjort opmærksom på kritisable forhold. Jeg er skuffet. Det fremmer ikke arbejdsglæden på stedet, at man ikke kan sige sin mening om alvorlige episoder, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Siden sagen kom frem, har jeg også selv fået henvendelser fra pårørende, der har fortalt mig forskellige ting. Det er ting, som vi har taget med i arbejdet, og som vi tager alvorligt. Vi skal sørge for, at medarbejderne på Kobbelgården får det bedst mulige arbejdsmiljø, og dermed har de de bedste forudsætninger for at pleje beboerne på bedst mulig vis.

Ifølge pressemeddelelsen, som Fredericia Kommune har udsendt efter mødet, har Senior- og Socialudvalget truffet en beslutning om at intensivere fokus på samarbejdet med de pårørende og har lagt vægt på at analysere kvaliteten af kommunens bosteder, med et særligt blik på Kobbelgården.

Dette initiativ inkluderer en grundig vurdering af, hvorvidt beboersammensætningen på Kobbelgården er passende i forhold til de eksisterende fysiske rammer.

I marts vil forvaltningen præsentere en opdateret handlingsplan for udvalget, som omfatter udviklingen på Kobbelgården. Denne plan vil også indeholde en evaluering af behovet for yderligere opkvalificering af medarbejdere og ledere for at sikre, at de kan imødekomme de aktuelle og fremtidige krav.