Viceborgmester Susanne Eilersen (O) i Fredericia Kommune forstår ikke sin byrådskollega, Søren Larsen (O). Hun har en meget klar holdning til, hvordan kommunen skal prioritere sine ressourcer, især når det kommer til pleje og omsorg for de ældre borgere. Derfor mener hun også, at Socialdemokratiet med hele ni medlemmer i byrådet burde prioritere kommunens midler anderledes.

I en tid, hvor økonomiske prioriteringer er nødvendige, står Eilersen fast på de værdier, der definerer hendes politiske ståsted og hendes partis engagement i byens velbefindende. Om Søren Larsens kritik med, at det er for let at stå udenfor, ryster hun på hovedet. Hun mener, at han og Socialdemokratiet smider om sig med penge til prioriteringer, der kunne køre i det private. Kommunen skal fokusere på borgernes ve og vel før underholdning. Når det kommer til ældrepleje, er prioritering et nøgleord, slår hun fast.

Susanne Eilersen. Foto: AVISEN

– Vi tager ansvar for de ældre, og når man gør det og skal have økonomien til at gå op, er det prioriteringer. Søren Larsen er om nogen bekendt med, at Dansk Folkeparti havde prioriteringer. Vi spillede ind med at finde ti millioner kroner til budgettet. Budgetmøder er lukkede, så jeg kan ikke komme nærmere ind på det, men Søren ved godt, at vi havde andre ting med til at finde penge, og det var der ikke bred opbakning for. Derfor var vi ikke med i budgettet, da vi netop tog ansvar, siger Susanne Eilersen.

Læs også: Det er for let at pege fingre

For Eilersen og hendes parti er personlig pleje og hygiejne hos de ældre en grundlæggende rettighed, som ikke bør forhandles væk.

– Især noget som personlig pleje og hygiejne hos borgere, der ikke magter det selv længere, er noget af det værste at røre, hvis man spørger os. Derfor synes vi, det er uhørt, at man taler om mindre rengøring og mindre tøjvask, og ældre, der ikke kan finde ud af det, skal tvinges til at have en robotstøvsuger og sådanne ting. Det er langt fra vores værdier, og det er det, man går til valg på. Der kunne vores værdier ikke stå inde for de besparelser.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Selvom budgetbesparelser er en nødvendighed, understreger Eilersen, at der er visse områder, som er hellige for hendes parti.

– Vi var med til at spare i budgettet langt hen ad vejen, men der er kerneting, vi ikke kan spare på, og derfor tager vi gerne ansvar, og det ved Søren Larsen også godt.

Hun peger på, at der kan være alternative områder at kigge på for besparelser, som ikke nødvendigvis påvirker de mest sårbare borgere.

– Nogle gange kan man prioritere noget, vi ikke synes er kerneværdier for en kommune, som f.eks. at have to spillesteder, hvor vi bruger over otte millioner kroner. Det kunne være noget, man kunne kigge på. Dem vil vi hellere bruge på børn eller ældre. Når værdier overskrides, så er man nødt til at melde ud, og det har ikke noget med snavs at gøre, det er prioriteringer. Det er ikke en kommunal opgave at konkurrere med det private marked. Jeg ved, at vi har stærke kræfter i Fredericia, der snildt kunne løfte koncertområdet til nye højder, men i stedet kaster vi skatteborgernes penge efter området; de penge var bedre brugt på ældre og børn.

Eilersen kritiserer også Søren Larsens kritik og forståelse af ansvar i budgetprocessen og understreger hendes partis vedholdenhed i at tage ansvar. Der burde de andre partier også se, hvad de får i hovedet, hvis de står udenfor, mener hun.

– Jeg synes, man kan spørge Konservative og Venstre, om de ikke tog ansvar, da de ikke var med i budgettet, og jeg mener, vi i Dansk Folkeparti også har taget ansvar, og vi har taget ansvar til den fremtidige budgetstil ved at være med, hvor Enhedslisten ikke er med, selvom de er med i budgettet. Så det er pladder at sige, da vi tager ansvar hver eneste dag og er med i ting, hvor man kigger indad, siger hun.

For Eilersen er beslutningen om ikke at deltage i budgettet ikke et tegn på manglende engagement, men derimod en refleksion af dybt rodfæstede værdier. Værdier, som Socialdemokratiet en gang også satte højt.

– Vi tog ansvar ved ikke at gå med i budgettet, fordi vi vil de sårbare ældre, og det er også værdier, man står på som politisk parti. En af de højeste værdier, vi har, er ældreområdet, og vi tog ansvar ved ikke at gå med, slutter Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen og hendes parti står fast på at sikre, at prioriteringerne i budgettet afspejler disse værdier, selv i mødet med økonomiske udfordringer.

Læs også